Ένα ξενοδοχείο στην Καππαδοκία

Εμπειρία αρχαϊκής ζωής θέλουν να προσφέρουν σε αυτό το ξενοδοχείο Anatolian Houses της Καππαδοκίας που τα δωμάτια του είναι σαν σπηλιές μέσα σε βράχο. Είναι αξιόλογο το πόσο διατήρησαν τα χαρακτηριστικά που συνδέουν αυτόν τον χώρο με την μεγάλη του ιστορία. Είναι σαν αν μένεις μέσα σε αρχαιολογικό χώρο.

Απάντηση