Σχεδιάστε το σπίτι σας On line

Το Autodesk Homestyle δεν θέλει καμία εγκατάσταση. Πηγαίνετε μόνο στη σελίδα και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Χρησιμοποιώντας τις επιλογές που σας δίνουν σχεδιάστε μία πιθανή εκδοχή του σπιτιού σας, δωρεάν, και δείτε πως θα είναι έτσι πριν κάνετε τις αλλαγές που θέλετε στην πραγματικότητα.

Απάντηση