Ένα γραφείο μόνο με παλέτες

Ένα γραφείο μόνο με παλέτες

Οι αρχιτέκτονες από την Ολλανδική εταιρεία Most Architecture ανέλαβαν να σχεδιάσουν ένα χώρο γραφείων στο Άμστερνταμ. Ο πελάτης, και ιδιοκτήτης του γραφείου, τους είπε πως η επιθυμία του είναι τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν να είναι ανακυκλώσιμα, αναφέροντας συγκεκριμένα τις παλέτες. Η δομή με τις παλέτες που εφάρμοσαν οι αρχιτέκτονες έδωσε ένα αποτέλεσμα που καθιστά […]

Read more