Μετέωρη αισθητική.

Σε απλές και μοντέρνες γραμμές, με εμφανή τη διάθεση, για τους δημιουργούς, να αυτοσχεδιάσουν στα χρώματα, στο χώρο υπάρχει μια μοναδική ζωτικότητα γιατί αντιμάχονται διαρκώς η αρχιτεκτονική μορφή του διαμερίσματος, τα υλικά, τα έπιπλα και τα χρώματα. Μεμονωμένα είναι δύο όμορφα διαμερίσματα, η διαδοχή όμως από γωνία με κοινή οπτική εκτινάσσει την οπτική τέρψη. Η […]

Read more