Συμπαγές, μονόχρωμο και χωρίς…

Συμπαγές, μονόχρωμο και χωρίς…

Μοιάζει μονολιθικό, σαν να φτιάχτηκε ένα καλούπι που μέσα του χύθηκε σκυρόδεμα, χωρίς τη χρήση τούβλων ή άλλων υλικών. Χωρίς ξεχωριστά τμήματα και ενώσεις. Πακτωμένο σε μια γερμανική ύπαιθρο, πυκνό και αδιαπέραστο. Δημιουργώντας μια ενότητα που επαναλαμβάνεται τόσο από το δομικό υλικό, το σκυρόδεμα, όσο και από το υλικό της εσωτερικής επένδυσης και επίπλων που […]

Read more