Αρθρωτά και προκατασκευασμένα για όλες τις ανάγκες

Αρθρωτά και προκατασκευασμένα για όλες τις ανάγκες

Στην εποχή μας παρατηρώντας τις αυξανόμενες αλλαγές στον τρόπο ζωής των ανθρώπων, αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες για νέες μορφές κατοικίας. Ο χώρος γίνεται όλο και πιο πολύτιμος και η οικιστική αρχιτεκτονική αλλάζει ταχύτατα, από την οικοδόμηση των νεοκλασικών κτιρίων που προορίζονταν να στεγάσουν μία οικογένεια, περάσαμε σε κατοικίες που είναι προκατασκευασμένες, με προσεκτικό σχεδιασμό, από εξαιρετικά […]

Read more
Το Εργαστήρι της Φύσης

Το Εργαστήρι της Φύσης

Η βασική ιδέα του έργου ήταν η συνύπαρξη του σπιτιού με τον περιβάλλοντα χώρο. Οι αρχιτέκτονες από το στούντιο Covachita στο Μεξικό προσπάθησαν να ενσωματώσουν την κατοικία μέσα στο αστικό φυσικό περιβάλλον που υπήρχε από πριν. Μέσα από αυτή την προσπάθεια αναδείχθηκε η ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων για τη χρήση της γης μέσα στις πόλεις. […]

Read more