Οι τάσεις το 2011 από τους ειδικούς.

Οι τάσεις το 2011 από τους ειδικούς.

Σύμφωνα με τους ειδικούς οι μεγάλες σχεδιαστικές τάσεις για το 2011 θα προέρθουν από τους καταναλωτές οι οποίοι θα επανεκτιμήσουν τι χρειάζονται για να ζήσουν άνετα, αναζητώντας την καινοτομία, την εύρεση μιας τυπικής ισορροπίας σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο και την αναζήτηση για εξατομικευμένα προϊόντα. Το βιβλίο των τάσεων στην εσωτερική διακόσμηση από την  IMM Cologne […]

Read more