Ψηφιακά δωμάτια

Αν αναζητούσαμε το τέλειο θα το βρίσκαμε σε ένα ψηφιακό δωμάτιο; Εκεί δηλαδή που δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, κυρίως οικονομικός, όπου μπορείς να προσθέσεις οτιδήποτε χωρίς κόστος. Άραγε η ανυπαρξία οικονομικών περιορισμών θα μπορούσε να φέρει το τέλειο; Η το τέλειο θα υπάρχει όσο θα υπάρχουν και περιορισμοί προς αυτό.

Read more