Χριστουγεννιάτικοι στολισμοί σε όλο τον κόσμο

Βγαλμένα από την παράδοση, ή υιοθετημένα από άλλες χώρες, ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος στην Ελλάδα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Με τον ίδιο τρόπο, έχοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, στολίζουν τα σπίτια τους σε όλες τις χώρες που γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Παρακάτω συλλέξαμε τις πιο ασυνήθιστες, ή άγνωστες στους περισσότερους διακοσμήσεις.

Απάντηση