Ένας ταύρος για τα παιδιά

Η Bull είναι μία μικροσκοπική καρέκλα (παρά το όνομα που σε προδιαθέτει για κάτι μεγάλο) για τα παιδιά που έχει μία που μοιάζει με τεράστιο τροχό που γυρίζει. Αυτή πλάτη μπορεί να μετατρέψει την καρέκλα σε καροτσάκι και από κάθισμα γίνεται ένα παιχνίδι. Έπιπλα με πολλαπλές λειτουργίες, μία τάση που έχει περάσει σε όλα τα έπιπλα.

 

Απάντηση