Από πρώην αποθήκη σε μονοκατοικία

Πρόκειται για μια πρώην αποθήκη στην Αυστραλία που μετατράπηκε σε οικογενειακή κατοικία μέσα σε ένα εμπνευσμένο και δημιουργικό πλάνο που ανήγαγε τον χώρο από ένα μέρος χωρίς πιθανότητες και ευκαιρίες κατοίκισης, σε μια υπέροχη μονοκατοικία. Αυτό που συνέβαλε καταλυτικά στην όλη διαμόρφωση είναι ο όγκος από χάλυβα που κατασκευάστηκε πάνω από την προϋπάρχουσα σκεπή μεγεθύνοντας έτσι δραστικά το ύψος, επιτρέποντας έναν ακόμη όροφο και καθιστώντας τον χώρο κάτι περισσότερο από κατάλληλο για κατοίκιση. Δίνοντας με αυτόν τον τρόπο και μια υπέροχη βεράντα που συνδέεται με τους κοινόχρηστους χώρους που γίνανε στον πάνω, νεόδμητο, χώρο.

Το γκρι και το λευκό στο εσωτερικό μεγεθύνουν το φως από τα μεγάλα ανοίγματα που, ούτως ή άλλως, είναι υπερ-αρκετό.

Από τους Archengine

Απάντηση

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.