Η ENIGNUM III

Σχεδιάστηκε από τον ιρλανδό Joseph Walsh, ο οποίος για την κατασκευή του έχει πάρει λεπτά φύλλα ξύλου, ώστε να μπορέσει να τα λυγίσει για να δώσει το καμπυλωτό αυτό σχήμα. Εκτός από ξύλο χρησιμοποιεί χαλκό και ύφασμα από μετάξι για να την εμπλουτίσει.

Το όνομά της προέρχεται από δύο λατινικές λέξεις: το «Enigma» (μυστήριο) και «Lignum» (ξύλο).

Απάντηση