Οι φωτογραφίες του Simon Upton

Φωτογραφίες: Simon Upton

Απάντηση