Πολυθρόνα Hug

Οι καινοτομίες ενθουσιάζουν τους πάντες, κατασκευαστές, σχεδιαστές και καταναλωτές, και η πολυθρόνα Hug συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών των επίπλων. Μία πολυθρόνα που θα αγαπηθεί ιδιαίτερα καθώς λόγο του, κομψού, σχήματος της μπορεί να προσφέρει μία επιπλέον θέση (για αυτούς που θέλουν να έρθουν πολλή κοντά), ή βάση για τον υπολογιστή.

Απάντηση