Σκαμπό List

Από μέταλλο το σκαμπό List, συνδυάζει απλή σχεδίαση, μικρό μέγεθος και πρακτικότητα. Έχει σχεδιαστεί από τις Milena Paleva & Irena Pamukova

Απάντηση