Τα φωτιστικά που αλλάζουν

Αποτελούμενες από φωτιζόμενα στοιχεία τα οποία μπορούν να περιστρέφονται κατά 360ο, οι τρεις λάμπες από την N&N (Nistor&Nistor), Magna, Opus και Tempo είναι σαν μοντέρνο γλυπτό με τη δυνατότητα αλλαγής της εμφάνισής του.

Απάντηση

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.