Συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

Κατεβάστε την Φόρμα Υπαναχώρησης εδώ (Αρχείο PDF).