Το σπίτι των φυτών

Το σπίτι των φυτών

Μέσα από την επιλογή στο να δώσει στα φυτά το κυρίαρχο λόγο για την διαμόρφωση της ατμόσφαιρας απορρέει η φιλοσοφία της για το οικιακό περιβάλλον, όπου θα πρέπει, κατά τη γνώμη της, να κυριαρχούν: η λειτουργικότητα, η ενσυναίσθηση και η ανάπτυξη.

Read more